SURADNJE

Kroz Centar Salve smo ugostili nekoliko stranih stručnjaka - za preglede, kratke intenzivne terapije, edukacije, konzultacije, testiranja i drugo. U 2024. godini nastavljamo suradnju s dva glavna stručna partnera koji nas povremeno uče kako napraviti pravilnu procjenu, intervencije i vježbe za djecu s neurorazvojnim teškoćama, te i sami pregledavaju pojedine od njih.

Uz Darrena Barnes-Heatha, DC BSc, surađujemo i s Dr. Kyleom Daigleom, DC, FIBFN-CND, američkim kiropraktičarem specijaliziranim za poremećaje neurološkog razvoja u djece koji integrira različite terapeutske tehnike - kiropraktiku, lasere niske snage, vibracijsku terapiju, digitalnu terapiju, integraciju primitivnih refleksa, akustičnu stimulaciju i funkcionalnu neurologiju. Fokus mu je na pomoći pacijentima da integriraju primitivne reflekse te na edukaciji o prehrani. Suvlasnik je NeuroSolution-a i NeuroSolution Centra, vlasnik Uperformance Centra te objavljeni autor i međunarodni govornik.